CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LẶN LAM HỒNG

http://lhdiving.xvnet.vn

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LẶN LAM HỒNG

Địa chỉ: Số 30 Võ Thị Sáu, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại: +84 254 3510 379 | Fax: +84 254 3510 369
Website: 
www.lhdiving.com.vn

 

Mr. Cao Mạnh Hùng - Giám đốc

Mobile: (+84) 906 606 946

Email: hungcm@lhdiving.com.vn

 

Mr. Lê Xuân Tuyên - Trưởng Phòng Thương mại

Mobile: (+84) 986 720 832

Email: tuyenle@lhdiving.com.vn

 

Mr. Bùi Ngọc Phong - Trưởng Phòng ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

Mobile: (+84) 912 481 628

Email: phongbn@lhdiving.com.vn

 

 

 

MẪU LIÊN HỆ