http://lhdiving.xvnet.vn

THỰC HIỆN THAY THẾ HANGER SHACKLE NO.13 CHO XÍCH NEO NO. 8 TÀU FPSO THAI BINH VN

Ngày đăng: 10/06/2024

  • PHẠM VI CÔNG VIỆC: THAY H-SHACKLE NO.13 CHO XÍCH NEO NO.8 

  • KHÁCH HÀNG: CL JOC 

  • TÀU: FPSO THAI BINH VN

  • ĐĂNG KIỂM: ABS

  • VỊ TRÍ: MỎ SƯ TỬ ĐEN

  • NGÀY: THÁNG 05, 2024